Thuis

Lotte Sprengers
(2012)

Thuis is een fotografisch document van de Staatsliedenbuurt in Utrecht, een typisch Nederlandse wederopbouwbuurt. Als gevolg van het chronisch tekort aan woonruimten in de jaren na de bevrijding werden er honderdduizenden woningen en appartementen gebouwd. Het was een tijd van hoop en idealen: de oorlog was over en nu zou het alleen maar beter gaan, zo werd gedacht. Architecten ontwierpen woonwijken als weerspiegeling van de samenleving. Het moesten plekken zijn waar verschillende sociale en financiële klassen bij elkaar konden wonen. Architecten gingen uit van de goedheid van de mens. Ze geloofden dat iedereen in de flats netjes zijn afval buiten zou zetten, de galerij schoon houden en vriendelijk met elkaar samenleven.

Wederopbouwwijken die nu nog overeind staan zijn vaak geen weerspiegeling van de samenleving meer. De idealen van toen blijken inmiddels achterhaald en ruim 20 jaar geleden besloot de gemeente tot ingrijpende herstructurering van de Utrechtse Staatsliedenbuurt. Het officiële beeld van de buurt bestaat uit afgeschreven woningen, sociale problemen, criminaliteit en overlast. Maar dat strookt niet met hoe de bewoners zich voelen. Met Thuis schetst Lotte Sprengers (1980) een tijdsbeeld van ideologische planologie en toont hoe mensen zich hun woonomgeving toe-eigenen. De Staatsliedenbuurt als exemplarisch voorbeeld van de dynamiek in oude stadsbuurten in Nederland.