Soesterberg

Niels Molenaar
(2012)

Soesterberg is de eerste militaire vliegbasis van Nederland gelegen nabij Soesterberg, tussen Utrecht en Amersfoort. Het is tevens het oudste vliegveld van Europa en op één na oudste van de wereld. Het is een plek met geschiedenis, dat is zeker. Sinds 2008 is de vliegbasis wegens bezuinigingen gesloten en opgeheven. Alleen een klein deel wordt nog door Defensie gebruikt. De rest wordt ontwikkeld voor burgerdoeleinden, zoals (natuur)recreatie, cultuur en bewoning. Vooralsnog is de basis beperkt toegankelijk en dat prikkelt de fantasie. Zo ook bij Moolenaar (1991) die nieuwsgierig is hoe het gebied de komende tijd zal veranderen en zal uitgroeien van gesloten militair bolwerk tot open terrein met nieuwe (publieke) functies. Hij is wel van mening dat daarmee het terrein ook haar geheimzinnigheid verliest. Voor Verzamelplaats fotografeerde hij het terrein in de winter, waarbij enerzijds de menselijke sporen van herinrichting zichtbaar worden, anderzijds ook de ‘geheimzinnige’ bebouwing en uitgestrektheid die het gebied kenmerkt.