De randen van de stad

Martin Luijendijk
(2006)

Martin Luijendijk (1958) toont in zijn foto’s omgevingen die door mensen zijn gevormd, zonder die mensen zelf te tonen. Zodra mensen hun intrede zouden doen verschuift de aandacht naar het individu en krijgt het beeld zijns inziens een anekdotisch karakter. Het is Luijendijks overtuiging dat de invloed van het individu beperkt is en de mens speelbal is van grotere krachten en mechanismen in onze samenleving.

Voor het onderwerp ‘randen van de stad’ nam de fotograaf als uitgangspunt niet de fysieke randen, maar de figuurlijke randen en grenzen van de complexe samenleving, de mensenmaatschappij, in zo veel mogelijk opzichten: sociaal, cultureel, economisch, religieus, seksueel, mentaal, fysiek, wetenschappelijk, recreatief, sportief. De serie bestaat uit foto’s van ruimtes waaruit de mens zich tijdelijk teruggetrokken lijkt te hebben. Bij de kijker roept het vragen op als: wat voor mensen begeven zich in deze decors, welke rol spelen zij en hoe staan zij in verband met de rest van de samenleving? Bij elkaar schetsen de beelden de grenzen van het stedelijke samenlevingsnetwerk in Amersfoort.